خصوصی

ماه: تیر ۱۳۸۸

۰

شهرام ناظری – ایران کهن

۲

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۰

اجرای تصویری در تورنتو – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

۲

کلاس دوامی – شجریان / تصنیف قدیمی

۴

کلاس درس برومند و شجریان

۰

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۲

همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

۰

کنسرت تصویری علیرضا قربانی، فرهاد فخرالدینی و ارکستر ملی ایران

۰

تصویری کیهان کلهر – شهر خاموش

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی