خصوصی

ماه: بهمن ۱۳۹۱

Ensemble Aref - Tarighe Eshgh - in Paris 1989
۲

طریق عشق(کنسرت پاریس) – شجریان، مشکاتیان و گروه عارف

shajarian derakhshani mamane vafa
۰

مأمن وفا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

Shajarian-derakhshani-andalibi
۰

نسیم صبح – دو اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

Asiran-Ghafas
۴

اسیران قفس – اجرای خصوصی کسایی، شجریان و مشکاتیان

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص
۲

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص

۰

کوی عشق – اجرای خصوصی شجریان و درخشانی

Motamedi.mp4_20140726_124759.046
۰

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

۱۰۴۹۰۱۳۳_۱۰۲۰۲۶۸۷۴۷۹۳۶۸۸۲۵_۱۳۳۲۵۴۶۱۳۰_n
۳

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

Ashk Ghammaz
۰

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۰

نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی

۴

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – یک شاخه گل

۰

نی و تمبک – استادان موسوی و فرهنگفر


برگشت به بالا