خصوصی

ماه: شهریور ۱۳۹۲

۰

همایون شجریان – مراسم یادبود استاد مشکاتیان در سال ۸۸

۰

مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز – سحنرانی و آواز استاد شجریان

۳

کنسرت تصویری معمای هستی – استاد شجریان و استاد لطفی

۲

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۰

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۲

۱

کنسرت تصویری پیام نسیم – استاد شجریان

۳

مجموعه کنسرت‌های استاد شجریان و گروه عارف در سال‌های ۶۷ تا ۷۰ در پاریس و آلمان

۲

بخش دوم کنسرت تاجیکستان – استاد شجریان | صوتی و تصویری

۴

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی