خصوصی

ماه: مهر ۱۳۹۲

۰

کیهان کلهر و علی بهرامی فرد – قطعه‌ی تصویری

۳

موسیقی خراسان – مقام ها | کاست ۳

۰

گفت‌وگو با شجریان – هنوز همانم که هستم

۰

«عمر من آواز، زندگی ام ساز» – گفتگوی چلچراغ با استاد شجریان

۰

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر

۰

شب – علیرضا قربانی

۴

مخالفت – اجرای خصوصی استادان شجریان، ذوالفنون و موسوی

۰

مجید درخشانی – مراسم یادبود استاد مشکاتیان

۱

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی