خصوصی

ماه: دی ۱۳۹۲

۰

بزرگداشت فریدون مشیری – اجرای تصویری استادان شجریان و علیزاده

۰

شفق – اجرای خصوصی استادان یاحقی٬ شریف٬ موسوی و ملک

۱

همایون شجریان٬ تهمورس و سهراب پورناظری و رضایی نیا – کنسرت تصویری فستیوال موازین

۰

ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۰

طلوع محمد – محمدرضا شجریان، ایرج و جمال وفایی

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۲

ثمر آزادی – محمدرضا لطفی

۱

داغ دل – اجرای خصوصی استادان شجریان و لطفی

۴

تصنیف‌های شجریان – CD اخر

۰

تلاوت قرآن توسط شجریان – تصویری

۰

تصنیف‌های شجریان – 2CD

۰

کنسرت فستیوال مولانا – استادان مشکاتیان و فرهنگفر

کانال تـلـگرام خصـوصـی