خصوصی

ماه: مرداد ۱۳۹۳

۶

مراسم خاک‌سپاری علی هاشمی – شجریان

۱

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا

درخواست از دوستان
۶

درخواست از دوستان

۱۸

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان

۳

نی‌نوا – ارکستر زهی “چنگ” | تصویری

۱۱

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۲

مصاحبه‌ی مجله‌ی تجربه با محمدرضا لطفی

۸

ننه گل‌محمد – اجراهای مختلف

۱۳

مصاحبه‌ی مجله‌ی ایران فردا با محمدرضا شجریان

۹

سوال و جواب با شجریان در دانشگاه استنفورد

۱۰

اشعار کلاسیک ایران – محمد معتمدی

۵

هم‌نوایی در نوا – پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی