خصوصی

افشاری

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۳

کیهان کلهر و علی بهرامی‌فرد – کنسرت تصویری بلژیک

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۲)

۰

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۵

مشتاق – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۱

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱

بدیهه سرایان – فرهنگ شریف | هادی منتظری | منصور نریمان

کانال تـلـگرام خصـوصـی