خصوصی

علی تجویدی

۴

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۳

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

ویدیو تصویری استاد شجریان به همراه استاد تجویدی
۱۰

ویدیو تصویری استاد شجریان به همراه استاد تجویدی

۶

مرا ببوس تجویدی و مراسم درگذشت استاد عبادی

۰

اجرای خصوصی شجریان با تجویدی – مراسم فرهنگفر

پایور و شجریان و بهاری و …
۶

پایور و شجریان و بهاری و …

کانال تـلـگرام خصـوصـی