خصوصی

چهارگاه

۰

شمع آفتاب – اجرای خصوصی شهرام ناظری، غلام‌رضا قیطانچیان و کیخسرو پورناظری

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۴

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۳

فرهنگ شریف – تار و ارکستر – چهارگاه

۱

عیدانه – محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف

۴

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

۶

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۲

عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی

۲۳

بداهه‌نوازی سه‌تار – محمدرضا لطفی – چهارگاه

کانال تـلـگرام خصـوصـی