خصوصی

اصفهان

۰

کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی

۰

کنسرت رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی – ۲۳ دی ۱۳۹۵

۵

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۰

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۵

گوهر یک‌دانه – اجرای خصوصی ناظری، بهاری و ظریف

۱

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۱

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۲

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

کانال تـلـگرام خصـوصـی