خصوصی

فرهنگ شریف

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۸۱۶ – بهاری، شریف، نریمان و جهانگیر ملک

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۵

فرهنگ شریف – بداهه نوازی تار در آواز دشتی

۶

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک

۳

فرهنگ شریف – تار و ارکستر – چهارگاه

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

۱

عیدانه – محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف

۱۲

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

۱

به یاد دوست – اجراهای خصوصی حبیب‌الله بدیعی

۲

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

۱

آینه دار – اجرای خصوصی در شور از فرهنگ شریف

کانال تـلـگرام خصـوصـی