خصوصی

غلام‌حسین بیگجه خانی

mohammadreza shajarian mezrab
۱

محمدرضا شجریان در برنامه‌ی مضراب

taknavazi mezrab
۸

تک‌نوازی‌ها در برنامه‌ی مضراب

gholamhossein-bigjekhani
۰

کوی دوست – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و غلام‌حسین بیگجه‌خانی

۱

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی استاد شجریان و استاد بیگجه خانی

۳

تکنوازی تار – غلامحسین بیگجه خانی

۳

دانلود مستند آ.. غلامحسین

۲

استاد شجریان و استاد بهاری – جشن هنر شیراز ۵۰ – تصویری


برگشت به بالا