خصوصی

همایون

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۷

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۰

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۵

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۱

سلمک – بداهه‌نوازی کمانچه، آریا طبیب‌زاده

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی