خصوصی

جلیل شهناز

Pardeye Sama - shahnaz yahaghi malek
۰

پرده‌ی سماع – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک در ماهور

Zabthaye Khosousi 78 Dor - Shahnaz &  Esfahani
۲

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

Masto hoshyar
۰

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-06-30_13-19-09
۰

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

photo_2016-06-24_13-55-50
۴

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

heyran KASAEI-SHANAZ
۰

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

photo_2016-06-17_16-30-48
۱

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

Jame Jahan Nama
۰

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-04-30_23-22-47
۰

عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

Ra33d0000f-I
۰

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

photo_2016-04-06_02-18-54
۱

سوخته دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

saheb del
۰

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک


برگشت به بالا