خصوصی

مرتضی اعیان

Abolhasan Saba Zarde Malijeh
۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

Entezar shajarian
۵

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

۰

صالح، حمیدی و اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

۱

کنسرت تصویری پیام نسیم – استاد شجریان

۰

استاد شجریان – کنسرت تصویری دل مجنون


برگشت به بالا