خصوصی

موسیقی ایرانی

۰

حدیث عشق – استادان پایور و شجریان | موسیقی ایرانی

۰

هزاردستان – شجریان، عبادی و گروه سماع | موسیقی ایرانی

photo_2016-08-29_11-33-02
۳

بت چین – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱

سخن عشق (آواز) – محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی | اجرا شده در رادیو

۷

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – موسیقی ایرانی

۰

راک – محمد رضا شجریان

rp_13584-kasai4.gif
۲

استاد شجریان – تار و سه تار

۰

استاد شجریان – گر تیغ بر کشد


برگشت به بالا