خصوصی
۰

اجرای خصوصی شجریان با مشکاتیان و موسوی و دکتر رسته – خراب غم – ۱۸ شهریور ۶۰

خراب غم

استاد شجریان با دکتر رسته در سال ۱۳۶۰

دریافت

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
فغان که در طلب گنج گوهر مقصود
شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشددریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور
بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد

به طعنه گفت شبی میر مجلس تو شوم
شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد

پیام داد که خواهم نشست با رندان
بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد

رواست در بر اگر میتپد کبوتر دل
که دید در ره خود پیچ و تاب دام و نشد

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

 

This Post Has Been Viewed 700 Times

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تـلـگرام خصـوصـی