خصوصی

امیرناصر افتتاح

Ostad-Farhang-Sharif-5
۱۱

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

Ra33d0000f-I
۰

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

Imrovisation of Violin
۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

Dokhtarak Joulideh farhang shari
۰

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

Golpa theatr shahr
۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

Atashe Del
۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

Kasaee & Shahnaz mezrab
۳

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

Ham-Navayi-Dar-Khalvat
۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

ShureDasht
۳

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

کانال تـلـگرام خصـوصـی