خصوصی

ارژنگ کامکار

۱۰

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۴

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۴

افق مهر – بسطامی، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری کرمان

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

کانال تـلـگرام خصـوصـی