خصوصی

بیاتِ زند

۲

غلام چشم – محمدرضا شجریان (پالایش یافته از آلبوم دلشدگان)

۸

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

۱

عهد و پیمان – اجرای خصوصی ادیب خوانساری و مهدی خالدی

۱

مرکب‌خوانی – همایون شجریان، برادران پورناظری و رضایی‌نیا

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

۶

ترجیع‌بند خوانی – سید جواد ذبیحی

۰

خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی

۱

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

۳

بداهه‌نوازی در بیات زند – حسین علیزاده و داریوش زرگری

۰

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی