خصوصی

بهداد بابایی

۶

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۴

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

۱۳

عصیان ، نی‌نوا و ترکمن – حسین علیزاده و ارکستر اوکراین

۱

بهداد بابایی و محسن کثیرالسفر – سه‌گاه (کنسرت 2004 ایتالیا)

۱۳

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی