خصوصی

بهنام سامانی

۱

گروه دستان و جمال کردستانی – کنسرت تصویری

۱

کنسرت تصویری رم – حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی

۰

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت تصویری مادرید

۱۲

گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال ۸۷

۰

بخش دوم کنسرت علیزاده، معتمدی گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

۰

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

۰

بخش اول کنسرت علیزاده معتمدی و گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

۰

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه

۰

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

۲

شهرام ناظری و گروه دستان – تصویری

۵

مرغ سحر – استاد شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی