خصوصی

کلاس درس

Kelase Bahari - 13. Mahour, Dasshti & Abouata
۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۳)

Kelase-Bahari-12.-Afshari
۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۲)

Kelase Bahari - 11. Bayate Zand
۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۱)

Kelase Bahari - 10. Abuata & Esfahan
۱

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

Folder
۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

Kelase Bahari - 08. Chahargah
۴

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۸)

Kelase Bahari - 07. Shoushtari
۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۷)

Kelase Bahari - 06. Segah & Mahour
۳

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۶)

Kelase Bahari - 05. Bayate Tork
۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۵)

Kelase Bahari - 04. Afshari & Dashti
۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۴)

Kelase Bahari - 03. Segah
۲

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۳)

Kelase Bahari - 02. Abuata
۵

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۲)


برگشت به بالا