خصوصی

اصفهان

nnnnnn
۵

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

arbab-e-pardeh-ha
۰

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

Ra33d0000f-I
۰

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

Nazeri-Gohare-yekdane1
۵

گوهر یک‌دانه – اجرای خصوصی ناظری، بهاری و ظریف

Kelase Bahari - 10. Abuata & Esfahan
۱

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

Folder
۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

Hossein Farjami - Plays Santoor (1)
۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

photo_2016-04-11_22-39-27
۱

هم‌نوایی در اصفهان – اجرای خصوصی یاحقی، شریف، موسوی و ملک

۲

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

کانال تـلـگرام خصـوصـی