خصوصی

همایون

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۵

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۱

سلمک – بداهه‌نوازی کمانچه، آریا طبیب‌زاده

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

مظفر شفیعی کنسرت باکو – تصویری

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۰

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت تصویری مادرید

۹

نسیم سحر – کنسرت پاریس کرامتی، طلایی و خلج

۱۲

بیداد همایون – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۴

بداهه‌نوازی تار – محمدرضا لطفی – همایون

کانال تـلـگرام خصـوصـی