خصوصی

همایون

۲

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۰

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۵

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۱

سلمک – بداهه‌نوازی کمانچه، آریا طبیب‌زاده

۰

حدیث دوست – اجرای خصوصی علی تجویدی و علی صبا

۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

مظفر شفیعی کنسرت باکو – تصویری

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

کانال تـلـگرام خصـوصـی