خصوصی

جهانگیر ملک

taknavazan-409
۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۰۹ – اسدالله ملک، رضا ورزنده و جهانگیر ملک

nnnnnn
۵

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

taknavazan-527
۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

photo_2016-09-24_14-50-38-1200x1200
۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

photo_2016-09-12_11-14-42
۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

Pardeye Sama - shahnaz yahaghi malek
۰

پرده‌ی سماع – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک در ماهور

Cover 472
۶

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک

Alame Shirin
۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

Masto hoshyar
۰

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

Ostad-Farhang-Sharif-5
۱۱

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

Jame Jahan Nama
۰

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-04-30_23-22-47
۰

عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی