خصوصی

جلال‌الدین تاج اصفهانی

Avaz-e Segah (Taj Esfahani, Kassa`i)
۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

taj imam mousa sadr
۱

اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر

Atashe Del
۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

bahare man taj
۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

Kasaee & Shahnaz mezrab
۳

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی
۰

اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی


برگشت به بالا