خصوصی

لطف‌الله مجد

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۳

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

۱

محمدرضا شجریان در برنامه‌ی مضراب

۰

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – استاد شجریان و گروه مجد

۲

استاد شجریان – تار و سه تار

پایور و شجریان و بهاری و …
۶

پایور و شجریان و بهاری و …

کانال تـلـگرام خصـوصـی