خصوصی

اشعار

Derakhshani & Mohebbi - Sharabe Eshgh1
۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

Arbabe Hajat  - M.R Shajarian, P Meshkatian, M Mousavi & N Farhangfar
۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

Mohammadreza Shajarian, Parviz Meshkatian & Aref Ensemble - Concert Afshari
۱

کنسرت افشاری – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

Jame Jam - Mohammadreza Shajarian & Mohammad Mousavi
۶

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

Parviz Meshkatian Concert Aref 1378 kermanshah 1.mp4_20150324_171207.718
۴

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

Concert 28,4,89 Kayhan Kalhor
۵

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

bayane-shogh-improvisation-mohammadreza-lotfi
۵

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی

Home Movie - Ebtehaj, Lotfi & Darakhshani
۲

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

Ey Asheghan Zoya Sabet
۵

ای عاشقان – زویا ثابت و محمدرضا لطفی

meykhane mey
۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

in-aseman-ghamzadeh
۱۲

این آسمان غم‌زده – دو نوازی سه‌تار علیزاده و لطفی

peymane-mey
۸

پیمانه می – محمدرضا لطفی – بیات زند

کانال تـلـگرام خصـوصـی