خصوصی

مجید خلج

۰

حسین علیزاده و مجید خلج – کنسرت گرگان | ۶ اسفند ۸۹

۰

حسین علیزاده و مجید خلج – کنسرت اساتید

۹

نسیم سحر – کنسرت پاریس کرامتی، طلایی و خلج

۲

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۶ فروردین ۹۰

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

۰

حسین علیزاده و مجید خلج – بداهه نوازی

۲

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج

۲

بخش دوم کنسرت تاجیکستان – استاد شجریان | صوتی و تصویری

۵

استادان شجریان، لطفی و خلج – بخش دیگر چشمه نوش

۰

بخشی از کنسرت نشست کوبه ای ایرانی و جاز – مجید خلج و سیلوین کاساپ

کنسرت گفتگوی کمانچه و تمبک پخش شده از BBC – کیهان کلهر و مجید خلج
۰

کنسرت گفتگوی کمانچه و تمبک پخش شده از BBC – کیهان کلهر و مجید خلج

۰

کنسرت شهرام ناظری و حسین علیزاده و مجید خلج در پاریس

کانال تـلـگرام خصـوصـی