خصوصی

ماهور

۱

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۷۶۹ – بهاری، شریف، نریمان و جهانگیر ملک

۰

کنسرت خصوصی، بداهه‌نوازی ماهور مرکب – بابک راحتی و یوحنا علوی

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۰۹ – اسدالله ملک، رضا ورزنده و جهانگیر ملک

۱

حامد جوکار – تکنوازى تار با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۰

پرده‌ی سماع – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک در ماهور

۲

باغبان حرامت باد – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۰

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

۰

نکوداشت حسین علیزاده در دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

۰

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۲۲

روایت (ردیف ماهور) – محمدرضا لطفی

۲۵

قاصدک – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و همایون شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی