خصوصی

محمد موسوی

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۳ (شوشتری) – فریدون حافظی، رضا ورزنده، اسدالله ملک، محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملک

۷

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۲۷ – ورزنده، سرخوش، موسوی و ملک

۸

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۲۶

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۵

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۴ – عبادی، ملک، صارمی، موسوی و ملک

۴

نوای نی – شهرام ناظری و محمد موسوی

۰

ساقی‌نامه در ادب پارسی – شجریان، نریمان، داروغه، موسوی و فرهمند

۰

عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی

۳

یار همدم – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

کانال تـلـگرام خصـوصـی