خصوصی

محمدرضا شجریان

۲

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۳

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۱۰

اجرای همایون شجریان در آئین رونمایی از آلبوم طریق عشق – تصویری

۶

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۱۹

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۱۳

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۸

سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد

۱

عیدانه – محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف

۲

باغبان حرامت باد – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۷

آواز مثنوی افشاری و دعای ربّنا – محمدرضا شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی