خصوصی

مخالف سه‌گاه

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۲

اجرای خصوصی شجریان با موسوی و دادبه – برق غیرت – ۱۶ آذر ۵۸

کانال تـلـگرام خصـوصـی