خصوصی

مخالف سه‌گاه

photo_2016-09-13_18-49-59
۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

Varzandeh & Mousavi
۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

Majid Derakhshani, Mohammad Motamedi & Bamdad Ensemble - Concert (online-video-cutter.com)_2.mp4_20150616_163954.593
۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

bahare man taj
۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۲

اجرای خصوصی شجریان با موسوی و دادبه – برق غیرت – ۱۶ آذر ۵۸

کانال تـلـگرام خصـوصـی