خصوصی

نوا

۰

آن من – کنسرت خصوصی پویان بیگلر و سینا خشک‌بیجاری

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۲

انتظار – علی جهاندار و بابک ربوخه – تقدیم به محمدرضا شجریان

۰

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

فروغ مهر – اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان

۱

دو نوازی سه‌تار و طبلا – مهدی صالحی و حامد موسوی

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۹

هم‌نوایی نوا – دونوازی تار و سه‌تار علیزاده و لطفی

۱۰

گل زرد – بداهه‌نوازی محمدرضا لطفی

۲

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۶ فروردین ۹۰

کانال تـلـگرام خصـوصـی