خصوصی

پرویز یاحقی

Pardeye Sama - shahnaz yahaghi malek
۰

پرده‌ی سماع – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک در ماهور

Cover 472
۶

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک

Masto hoshyar
۰

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

Jame Jahan Nama
۰

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-04-30_23-22-47
۰

عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-04-06_02-18-54
۱

سوخته دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

saheb del
۰

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

bade saba yahaghi shahnaz malek
۰

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

Daryaye Bi Payan - Yahaghi, Shahnaz & Malek
۰

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-02-15_14-07-33
۰

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

Yahaghi shahnaz Chahargah Zabol
۱

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

photo_2016-02-05_16-54-00
۰

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی