خصوصی

زیدالله طلوعی

Chehreh be Chehreh.mp4_20151208_210921.828
۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری)

Chavosh 3  Hossein Alizadeh
۴

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

Sepideh Nazeri lotfi
۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

Chavosh 7
۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

Chavosh 2
۴

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

chehre be chehre baghe ferdos
۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

shajarian lotfi mezrab
۸

شجریان و لطفی در برنامه‌ی مضراب

chehre be chehre
۳۰

دو شب از کنسرت چهره به چهره ، جشن هنر شیراز سال ۵۶

کانال تـلـگرام خصـوصـی